آئین بهائی

11/27/16

برنامه های تلویزیونی آئین بهائی، زیر نظر سرویس رسانه ای فارسی بهائی، می کوشند تا با پخش گزارشها، میز گردها، مصاحبه ها و گفتگوها با پژوهشگران و اندیشمندان از جامعه بهائی و یا دوستان جامعه بهائی و همینطور افراد گوناگون دیدگاه های متنوع را مطرح ساخته از جهان فردا بگویند. جهانی که در نتیجه رشد معنوی و روحانی انسان ها، میتواند جایگاه صلح و عدالت و بستر رشد و پیشرفت تمدن آینده انسان باشد.
آدرس پست الکترونیک برنامه آئین بهائی : info@noveentv.org

جدول پخش برنامه آئین بهائی
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
شنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۸ ۳۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۷
یکشنبه( تکرار ) ۳۰ : ۱۸ ۳۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۷

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.