برنامه حزب مشروطه

10/23/20

برنامه رودررو هر شنبه ۸ بامداد بوقت محلی کالیفرنیا پخش می شود .

جدول پخش برنامه رو در رو
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
شنبــــه ( زنـده ) ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۸
پنج شنبــه ( زنـده ) ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۱۸

Leave a comment