نوین تی وی

مدت برنامه :۴۸ : ۲۶ : ۰۰

برنامه تلویزیونی نوین تی وی، زیر نظر سرویس رسانه ای فارسی بهائی، هر هفته با بخش های متنوع و بمدت 53 دقیقه تلاش دارد تا با تکیه بر مشترکات و با بهره مندی از افکار مختلف و متنوع ، گامی در جهت رسیدن به آرمانهای مشترک و پاسخگوئی به نیازهای پویای جامعه انسانی امروز بردارد.
آدرس پست الکترونیک برنامه نوین تی وی : info@noveentv.org

جدول پخش برنامه نوین تی وی
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
دوشنبـــــه ( زنـده ) ۳۰ : ۱۸ ۳۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۷
چهارشنبه ( تکرار ) ۳۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۲ ۰۰ : ۰۵

Leave a comment