برگزاری انتخابات محلی در مولداوی؛ فعالیت نامزدهای طرفدار روسیه ممنوع شد

4

شهروندان مولداوی روز یکشنبه ۵ نوامبر برای انتخاب حدود ۹۰۰ شهردار (از جمله شهردار کیشینائو، پایتخت) و ۱۱ هزار عضو شوراهای شهر پای صندوق‌های رای رفتند.

این انتخابات در حالی برگزار شد که مقامات این کشور واقع در شرق اروپا، روسیه را متهم کردند که یک «جنگ ترکیبی» را با هدف تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات در این کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، به راه انداخته است.

کشور مولداوی میان رومانی و اوکراین واقع شده است و در حالی که در وضعیت عادی، برگزاری انتخابات در این کشور حدودا ۲.۵ میلیون نفری توجه بین‌المللی زیادی را جلب نمی‌کند اما تحولات ژئوپولیتیکی منطقه باعث شده دربارۀ چگونگی برگزاری این انتخابات، حساسیت بیشتری نشان داده شود و به همین دلیل این رای گیری با حضور حدود ۱۵۰۰ ناظر ملی و بین‌المللی انجام شود.

دو روز قبل از برگزاری انتخابات نیز دورین ریسین، نخست‌وزیر مولداوی از ممنوعیت شرکت نامزدهای «حزب شانس» (Chance Party) که طرفدار روسیه هستند خبر داد؛ بویژه آنکه آژانس اطلاعات ملی مولداوی گزارشی را منتشر کرد با این مضمون که روسیه در تلاش است تا از طریق این حزب «بر روند انتخابات تاثیر بگذارد».

شهروندان مولداوی روز یکشنبه ۵ نوامبر برای انتخاب حدود ۹۰۰ شهردار (از جمله شهردار کیشینائو، پایتخت) و ۱۱ هزار عضو شوراهای شهر پای صندوق‌های رای رفتند.

این انتخابات در حالی برگزار شد که مقامات این کشور واقع در شرق اروپا، روسیه را متهم کردند که یک «جنگ ترکیبی» را با هدف تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات در این کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، به راه انداخته است.

کشور مولداوی میان رومانی و اوکراین واقع شده است و در حالی که در وضعیت عادی، برگزاری انتخابات در این کشور حدودا ۲.۵ میلیون نفری توجه بین‌المللی زیادی را جلب نمی‌کند اما تحولات ژئوپولیتیکی منطقه باعث شده دربارۀ چگونگی برگزاری این انتخابات، حساسیت بیشتری نشان داده شود و به همین دلیل این رای گیری با حضور حدود ۱۵۰۰ ناظر ملی و بین‌المللی انجام شود.

دو روز قبل از برگزاری انتخابات نیز دورین ریسین، نخست‌وزیر مولداوی از ممنوعیت شرکت نامزدهای «حزب شانس» (Chance Party) که طرفدار روسیه هستند خبر داد؛ بویژه آنکه آژانس اطلاعات ملی مولداوی گزارشی را منتشر کرد با این مضمون که روسیه در تلاش است تا از طریق این حزب «بر روند انتخابات تاثیر بگذارد».