برگزاری تجمع همبستگی با مردم آبادان در تورنتو کانادا و واشنگتن

Screen Shot 2022-06-06 at 12.06.21 PM

عصر دیروز، ۵ ژوئن ۲۰۲۲ به وقت کانادا، به دعوت «انجمن خانواده‌های جانباختگان پروازپی اس ۷۵۲» تجمعی در شهر تورنتو کانادا برگزار شد.

دلیل این تجمع، اعلام همبستگی با مردم داغدار آبادان در فاجعه متروپل و حمایت از اعتراضات اخیر در ایران عنوان شده است.

حامد اسماعیلیون، که دختر و همسرش را در هواپیمای اوکراینی از دست داده است، از سخنرانان این مراسم بود.

آقای اسماعیلیون خطاب به شهر آبادان گفت: «با اینکه از اندوه میلرزیم اما پر از خشم هستیم، دستمان از تو کوتاه است است اما دلمان با تو است، راهمان از تو دور است اما نمیگذاریم حقیقت را پایمال کنند.»

در مقابل ساختمان سفارت سابق ایران در واشنگتن آمریکا هم تجمعی برگزار شد.

Social embed from instagram