برگزاری چند تجمع صنفی اعتراضی در شهرهای ایران

1

حساب کاربری «اعتراض مدنی بازار» از برگزاری چند تجمع‌ اعتراضی صنفی در برخی شهرها در روز یک‌شنبه خبر داد.

براساس این گزارش، در این روز شماری از نانوایان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در تهران و جمعی از کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه و سایر مطالبات نادیده گرفته شده خود، در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

همچنین بازنشستگان تأمین اجتماعی در کرمانشاه، اهواز، شوش و شوشتر نیز روز یکشنبه گردهم آمدند و در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات آن‌ها شعارهایی سردادند.

شماری از فرهنگیان در تبریز نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند و جمعی از کارکنان کارخانه نساجی یزد بافت هم در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان، دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع کردند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از اقشار جامعه ایران بویژه بازنشستگان بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف، نسبت به وضعیت معیشتی خود و محقق نشدن وعده‌ها اعتراض‌ کرده‌اند، اما دامنه آن با آغاز اعتراضات سراسری اخیر افزایش یافته‌است.