بزرگداشت واقعه سیاهکل در تهران

جمعی از مبارزان و فعالان سیاسی چپ‌گرا برای بزرگداشت چهل و هشتمین سالگرد واقعه سیاهکل در تهران گورستان بهشت زهرا گرد آمدند.

۱۹ بهمن ۱۳۴۹ تعدادی از چریک‌های فدائی به پاسگاهی در سیاهکل حمله کردند. این واقعه در تاریخ معاصر ایران به‌عنوان آغاز جنبش چریکی نام گرفته است. تعدادی از این چریک‌ها در درگیری کشته شدند و تعداد دیگری بعدها دستگیر و اعدام شددند.

شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت ابتدا در قطعه ۳۳ بهشت زهرا حاضر شدند و سپس در قطعه ۳۹ بر سر مزار حمید اشرف

از رهبران اولیه و اصلی چریک‌های فدائی طی سخنانی این روز را بزرگ داشتند و سپس شعرخوانی کردند.

You may also like...

ege123