دانشمندان در جنوب آرژانتین جمجمه یک دایناسور بزرگ گوشتخوار که نام آن در زبان بومی ماپوچی یعنی “آنکه باید از آن ترسید” را کشف کرده اند.

دایناسور لوکالکان به قد ۵ متر، ۸۵ میلیون سال قبل در آمریکای جنوبی می زیست.

محققان بقایای فسیلی این دایناسور را نزدیک یک دایناسور گوشتخوار دیگر یافتند، چیزی که به گفته آنها خیلی غیرعادی است.

نتایج این کشف در منطقه پاتاگونیای آرژانتین روز سه شنبه منتشر شد.

لوکالکان مثل “تیراناسور رکس” (تی. رکس) یک جانور دو پا با بازوهای خیلی کوتاه بود، اما در مقایسه با جثه عظیم تی. رکس هیکلی متوسط داشت.

این حیوان همچنین شاخ های کوتاه و پنجه های کوچکی داشته و تخمین زده می شود که وزن آن یک تا پنج تن بوده که کمی بیش از یک فیل بزرگسال آفریقایی است.

براساس تحقیقاتی که در نشریه “فسیل شناسی مهره داران” چاپ شده این گونه احتمالا یک موجود درنده ترسناک با جمجمه ای بزرگ و آرواره ای قدرتمند بوده است.

فِدِریکو جیانکینی فسیل شناس از دانشگاه ملی سن لوئیس آرژانتین به خبرگزاری رویترز گفت این یافته ها حاکیست که لوکالکان قوه شنوایی قوی تری از سایر دایناسورها در خانواده آبِلیاسوریدها داشته که احتمالا به توانایی او برای شکار کمک می کرده است.

این گونه در دوران کرتاسه (۱۴۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) می زیسته که آخرین دوره پیش از نابودی دایناسورها بود.

محققان در نزدیکی جمجمه لوکالکان بقایای فسیلی یک دایناسور گوشتخوار کمی بزرگتر به نام ویاوِناتور اِکسانی را یافتند.

آقای جیانکینی به رویترز گفت: “لوکالکان کمی از ویاوِناتور کوچکتر بود، و اگر همزمان می زیستند از نظر اکولوژی جایگاه مشابهی داشتند و از همان غذاها تغذیه می کردند، برای همین رقیب هم می بودند و – چرا که نه – شاید هم همدیگر را شکار می کردند.”

در دهه های اخیر یک رشته کشفیات مهم در زمینه دایناسورشناسی در آرژانتین انجام شده است.

در سال ۲۰۱۴ بقایای یک دایناسور به وزن ۱۴ فیل پیدا شد که تصور می شود بزرگترین دایناسوری باشد که تاکنون کشف می شود.