بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر: میان ما و شما دریایی خون فاصله است

Screen Shot 2023-06-17 at 9.50.25 AM

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیاینه‌ای با دانشجویان دانشگاه هنر اعلام همبستگی کردند.

در بیانیه منتشره دانشجویان دانشگاه تهران گفته شده «سیاست سرکوب حداکثری که به صورت هماهنگ در دانشگاه‌ها در آستانه به پایان رسیدن سال تحصیلی شدت گرفته هم‌چون دیگر اشکال سرکوب در نهایت شکست خواهد خورد».

در این بیانیه گفته شده «بر ما آشکار است که هدف از اعمال فشارهای بیشتر در قالب قانون بر دانشجویان، آن هم درست در آستانه خالی شدن دانشگاه، مقدمه‌سازی‌ای است برای پادگانی‌تر کردن دانشگاه‌ها از آغاز سال تحصیلی پیش رو، با این گمان که پایان این سال تحصیلی به معنای پایان فعالیت‌های دانشجویی و سکوت دانشجویان است».

دانشجویان دانشگاه تهران هشدار دادند «به هیچ وجه از راه آمده در این چند ماه به عقب بازنمی‌گردیم و جلوی سرکوب دانشگاه خواهیم ایستاد. مقاومت ما زنده است و زنده خواهد ماند».

امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تربیت مدرس، سوره و مازنداران هم با انتشار بیانیه‌های جداگانه از تحصن دانشجویان دانشگاه هنر حمایت و اعلام همبستگی کردند.

براساس گزارش‌ها امروز لباس شخصی‌ها ده نفر از دانشجویان دانشگاه هنر را بازداشت و به مکان نامعلومی بردند و نیروهای یگان هم در دانشگاه مستقر شدند.

دانشجوی دانشگاه هنر در منزل شخصی‌اش بازداشت شد

ir

شورای صنفی دانشجویان ایران خبر داده که مائده آدمی مکری، دانشجوی نمایش عروسکی دانشگاه هنر تهران و اهل مهاباد امروز، ۲۷خرداد، در منزل شخصی خود بازداشت شد.

بنابر کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان، درباره وضعیت فعلی و نهاد بازداشت‌کننده‌ خانم مکری، اطلاع دقیقی در دست نیست.

بنابر گزارش‌ها درپی مصوبه دانشگاه هنر برای پوشیدن مقنعه، دانشجویان از روز چهارشنبه گذشته دست به تحصن زدند.

فشارها بر دانشجویان دانشگاه هنر حتی در خوابگاه‌ها هم در روزهای گذشته بیش از پیش افزایش یافته است.

امروز نیروهای لباس شخصی‌ها دست کم ۱۰ دانشجوی متحصن را بازداشت کردند.