بیانیه مشترک گفتگوهای راهبردی اتحادیه عرب و آمریکا بدون نام بردن از ایران

00

آمریکا و اتحادیه عرب در پایان «گفتگوهای راهبردی» خود در بیانیه مشترکی این گفتگوها را «موفقیت‌آمیز» خوانده و بر همکاری فزاینده برای صلح، ثبات و رفاه اقتصادی تاکید کرده‌اند. در این بیانیه اشاره‌ای به ایران نشده است.

این گفتگوهای راهبردی در سفر احمد ابوالغیط، دیپلمات بلندپایه مصری و دبیرکل اتحادیه عرب به آمریکا انجام شد و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در واشنگتن میزبان او بود.

آقای بلینکن روز چهارشنبه با اشاره به «چالش‌های فراوان» دو طرف، آغاز این گفتگوهای راهبردی را نشانه‌ای از امکان تعمیق و گسترش روابط آمریکا با جهان عرب خواند و همکاری با اتحادیه عرب را برای آمریکا «عمیقا ارزشمند» دانست.

آقای ابوالغیط هم گفت این گفتگوها آغازمذاکرات این چنین گسترده‌ای بین آمریکا و اتحادیه عرب است. او آمریکا را «قدرتی بزرگ در منطقه و همچنین بیرون از منطقه» توصیف کرد. دبیرکل اتحادیه عرب گفت خاورمیانه در حال گذر از دوران بسیار دشواری بوده و او به «دست استوار آمریکا» و دریافت کمک و حمایت بیشتر اطمینان دارد.