وزرای خارجه گروه ۷ در پایان اجلاس سه روزه خود در لندن با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله از این کشور خواسته اند شهروندان خارجی یا با تابعیت دوگانه که می گویند به طور خودسرانه بازداشت شده اند را آزاد کنند. آنها همچنین از گفت وگوهای وین برای احیای برجام استقبال کردند.

وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان برای اولین بار بعد از آغاز همه‌گیری کرونا در لندن گرد هم می آمدند و بیانیه پایانی آنها طیف وسیعی از مسائل از جمله خطرات تغییر اقلیم و بهبود اقتصادی بعد از همه گیری کرونا را در بر می گرفت.

وزرای خارجه این هفت کشور که تحت محدودیت های شدید مربوط به همه گیری کرونا ملاقات می کردند قول حمایت مالی از برنامه کوواکس برای توزیع واکسن کرونا در جهان را دادند. با این حال قول تازه ای از ارائه بودجه تازه برای بهبود دسترسی به واکسن مطرح نشد.

آنها همچنین از چین به خاطر نقض حقوق بشر از جمله سرکوب چهره های دمکراسی خواه انتقاد کردند و نسبت به خطر تعرض روسیه به خاک اوکراین ابراز نگرانی کردند.