تاکید قدرت‌های غربی بر لزوم تضمین امنیت نیروگاه‌‌های اتمی اوکراین

7

آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان تضمین امنیت نیروگاه‌های اتمی اوکراین شده‌اند.

رهبران این چهار کشور یکشنبه در یک تماس تلفنی با تاکید بر لزوم حفاظت از نیروگاه‌های اتمی اوکراین، بر «ادامه حمایت خود از این کشور در مقابل تهاجم نظامی روسیه» تاکید کردند.

روسیه این نیروگاه اتمی را در اختیار گرفته است.

روسیه و اوکراین یکدیگر را به گلوله‌باران نیروگاه اتمی زاپوریژیا متهم کرده‌اند.