تا امروز چه کشورهایی بیشترین واکسیناسیون را برای مقابله با کرونا انجام داده‌اند؟

چه کشورهایی بیشترین واکسیناسیون را انجام داده‌اند؟

نگاهی به آمار ابتلا به کرونا در کشورهای خاورمیانه

کرونا در خاورمیانه