تجاوز به دختربچه افغان و نامه جنجالی نماینده خمینی شهر

نامه محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر که خواستار برکناری رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی ایران شده به شدت هدف انتقاد قرار گرفته است. در این نامه آقای ابطحی اعلام خبر تجاوز به دختر افغان را “ناشیانه” خوانده بود.

رضا جعفری دوازدهم خرداد گفته بود: “مورد کودک آزاری مربوط به دختربچه‌ای افغان است که هفته گذشته در حالی که در مقابل خانه مشغول بازی بوده، از سوی سه مرد متجاوز ربوده و پیکر نیمه جان او چند ساعت بعد در خرابه‌ای پیدا می‌شود.”

مسعود فریادی، مسئول امور حوادث سفارت افغانستان در تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر تجاوز به این دختر خردسال را تایید کرده و گفته که پلیس ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در حال بررسی این موضوع هستند.

هنوز خبری از دستگیری عامل یا عاملان این حادثه منتشر نشده است.

نامه محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر که خواستار برکناری رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی ایران شده به شدت هدف انتقاد قرار گرفته است. در این نامه آقای ابطحی اعلام خبر تجاوز به دختر افغان را “ناشیانه” خوانده بود.

رضا جعفری دوازدهم خرداد گفته بود: “مورد کودک آزاری مربوط به دختربچه‌ای افغان است که هفته گذشته در حالی که در مقابل خانه مشغول بازی بوده، از سوی سه مرد متجاوز ربوده و پیکر نیمه جان او چند ساعت بعد در خرابه‌ای پیدا می‌شود.”

مسعود فریادی، مسئول امور حوادث سفارت افغانستان در تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر تجاوز به این دختر خردسال را تایید کرده و گفته که پلیس ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در حال بررسی این موضوع هستند.

هنوز خبری از دستگیری عامل یا عاملان این حادثه منتشر نشده است.

محمود صادقی

امروز محمود صادقی، نماینده مجلس ایران در توییتر خبر داد که نماینده خمینی شهر انتساب نامه را به خود تائید و “با شدت و حدت” از آن دفاع کرده است.

بگذر از پست توییتر شماره از @mah_sadeghi

محمود صادقی

ایشان همین الان با بنده تماس گرفت و ضمن تأیید انتساب نامه به خود با شدت و حدت از مضمون آن دفاع کرد؛ اینکه هنوز کم و کیف موضوع معلوم نیست و رسانه ای کردن آن موجب نگرانی خانواده ها و سوء استفاده ضدانقلاب شده، مخصوصا اینکه محل جنایت شهری است که به نام امام خمینی است. https://twitter.com/mah_sadeghi/status/1004617209337995264 …

You may also like...