برخی از کارمندان مخابرات روستایی در یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان «ستاد اجرایی فرمان امام» نسبت به اعمال تبعیض و بروز فاصله طبقاتی در شرکت مخابرات ایران اعتراض کردند.

«ستاد اجرایی فرمان امام»، مهم‌ترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران محسوب می‌شود. محمد مخبر، رئيس این ستاد، معاون اول ابراهیم رئيسی است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان شرکت‌کننده در این تجمع می‌گویند با وجود اینکه «دارای قرارداد رسمی و دائمی هستند» ولی در موراردی با وجود بیش از ۲۰ سال کار در در مخابرات روستاها «هنوز حقوق کف قانون کار را دریافت می‌کنند».

معترضان همچنین می‌گویند کارمندان فعال در مخابرات شهرها، چهار برابر آنها حقوق دریافت می‌کنند و در زمینه «هزینه خواروبار» و بیمه و «حق تحصیل فرزندان» نیز تبعیض وجود دارد.

در پی فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ در یک معامله مناقشه‌برانگیز به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» سهامداران اصلی آن بودند.

سپاه پاسداران در نهایت سال ۹۷، پس از این که گزارش‌های متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر شد، اعلام کرد سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است، بی آن که تاکنون گزارشی درباره روند این واگذاری،‌ ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله منتشر شده باشد.