تجمع ایرانیان ساکن واشینگتن در مقابل ساختمان دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی

Screen Shot 2023-03-02 at 12.01.45 PM

ایرانیان ساکن واشینگتن، پایتخت آمریکا، روز پنجشنبه بار دیگر در مقابل ساختمان دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری ایران، این تجمع تقریبا هر هفته مقابل این ساختمان برپا می‌شود.

«زن زندگی آزادی» و «هیز تویی هرزه تویی، زن آزاده منم» از جمله شعارهایی بود که در این تجمع سر داده شد.

در ماه‌های اخیر، ایرانیان ساکن خارج از کشور بارها در شهرهای مختلف آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا، آسیا و حتی ترکیه، علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کرده‌اند.