تجمع در پاریس برای درخواست آزادی یک شهروند فرانسوی که در ایران زندانی است

5

سه فرانسوی دیگر جدا از لویی آرنو همچنان در ایران زندانی هستند: سِسیل کوهلر و ژاک پاریس که ۷ مه ۲۲ به گفته بستگانشان «حین یک اقامت توریستی» دستگیر شدند و یک شهروند دیگر فرانسوی که هویت او هرگز علنی نشده است.

حدود دویست نفر روز شنبه با تجمع مقابل شهرداری پاریس خواهان اقدام مسئولان دولت فرانسه برای آزادی یک شهروند این کشور شدند که در ایران زندانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان که در میان آنها اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی تازه رها شده از زندان‌های ایران نیز حضور داشت خواستار آزادی لویی آرنو شدند که از یکسال پیش تاکنون در اقدامی «خودسرانه» توسط مقامات ایران بازداشت و زندانی شده است.

به گفته مسئولان کارزاری که تحت نام «کمیته حمایت و پشتیبانی از لویی آرنو» برای آزادی وی تلاش می‌کند، این شهروند ۳۶ ساله فرانسوی که علاقه زیادی به سفر دارد، ماه ژوئیه ۲۰۲۲ سفری را برای تحقق «رویای خود برای پیمودن مسیر جاده ابریشم از طریق زمین و دریا» آغاز کرد.

سه فرانسوی دیگر جدا از لویی آرنو همچنان در ایران زندانی هستند: سِسیل کوهلر و ژاک پاریس که ۷ مه ۲۲ به گفته بستگانشان «حین یک اقامت توریستی» دستگیر شدند و یک شهروند دیگر فرانسوی که هویت او هرگز علنی نشده است.

حدود دویست نفر روز شنبه با تجمع مقابل شهرداری پاریس خواهان اقدام مسئولان دولت فرانسه برای آزادی یک شهروند این کشور شدند که در ایران زندانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان که در میان آنها اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی تازه رها شده از زندان‌های ایران نیز حضور داشت خواستار آزادی لویی آرنو شدند که از یکسال پیش تاکنون در اقدامی «خودسرانه» توسط مقامات ایران بازداشت و زندانی شده است.

به گفته مسئولان کارزاری که تحت نام «کمیته حمایت و پشتیبانی از لویی آرنو» برای آزادی وی تلاش می‌کند، این شهروند ۳۶ ساله فرانسوی که علاقه زیادی به سفر دارد، ماه ژوئیه ۲۰۲۲ سفری را برای تحقق «رویای خود برای پیمودن مسیر جاده ابریشم از طریق زمین و دریا» آغاز کرد.