تجمع مخالفان دستگیری دو رهبر جدایی خواه در بارسلون

به دنبال دستگیری دو نفر از رهبران جنبش استقلال طبی کاتالونیا، مخالفان این دستگیری در بارسلون دست به تجمع زده اند.
همزمان، کارلوس پوجدمون ررئیس دولت محلی کاتالونیا، در اشاره ای غیرمستقیم به دوران حکمرانی فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور اسپانیا، دستگیری‌های اخیر را نشان دهنده آن دانسته که این کشور “مجددا زندانی سیاسی دارد”.
آدا کولائو شهردار بارسلون، که حامی استقلال کاتالونیا نیست نیز، این دو نفر را “زندانی سیاسی” توصیف کرده است.
رافائل کاتالا وزیر دادگستری اسپانیا، سیاسی بودن دستگیری ها را رد کرده و مبتنی بر یک تصمیم “صرفا قضایی” دانسته است.
این واکنش ها پس از آن صورت گرفته که قاضی دادگاهی در اسپانیا دو عضو مهم جنبش استقلال طبی کاتالونیا را تحت بازداشت قرار داده است.
جوردی سانچز رئیس مجمع ملی کاتالان (ای ان سی) و جوردی کوکسارت رهبر یک جنبش فرهنگی کاتالان (اومنیوم کالچرال) بدون امکان سپردن وثیقه تحت بازداشت هستند تا تحقیقات در مورد آنها کامل شود.

این دو از چهره های ممتاز در سازمان دادن همه پرسی اول اکتبر برای استقلال کاتالونیا محسوب می شوند.
دستگاه قضایی اسپانیا آن رای گیری را معلق کرده بود و دولت مادرید هم آن همه پرسی را غیرقانونی می داند.
این دو نفر همچنین به تشویق معترضان به سد کردن عملیات پلیس در روزهای ۲۰ و ۲۱ سپتامبر در جریان تلاش برای جلوگیری از رای گیری استقلال با یورش به دفاتر دولت کاتالونیا متهم هستند.

You may also like...

ege123