ترانه علیدوستی در اولین پست اینستاگرامی پس از زندان: فریاد زندگی بی جواب نمی‌مان

۰۱

رانه علیدوستی بازیگر سرشناس سینمای ایران بعد از آزادی از زندان برای نخستین بار پستی را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است.

او تصویری از چشم‌بندی که برای بستن چشم‌هایش در زندان استفاده شده بود را به همراه شعری از احمد شاملو به یاد زندانیان محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین منتشر کرده است:

«هیچ کجا، هیچ زمان فریاد زندگی بی‌جواب نمانده است
قلب خوب تو
جواب فریاد من است.»

در ادامه این پیام آمده:«به یاد پژواک خواهری در سلول‌های تنگ مکرر و همه‌ی خواهرهای در بند همیشه.
بند۲۰۹ زندان اوین»