بلومبرگ جایزه استرلینگ را از آن خود کرد .

http://www.bbc.com/persian/arts-45828621

You may also like...