1

سازمان ملل متحد به بی بی سی گفته است که شمار کسانی که از اوکراین گریخته اند از مرز دو میلیون نفر فراتر رفته است.

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیشتر گفته بود که خروج جمعیت زیاد اوکراینی ها از کشور در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحرانن آوارگان در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است.

RE

به گفته کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل با شدت گرفتن سرما در اوکراین و کشورهای همسایه، گریختن از این کشور پس از حمله روسیه بسیار “طاقت فرسا” شده است.

یک سخنگوی این سازمان به بی‌بی‌سی گفته زنان و کودکان خسته تا ۲۴ ساعت در صفها برای ورود به لهستان منتظر می‌مانند.

او گفته بسیاری از کودکان با همسایگان یا بستگان دور سفر می‌کنند یا والدین آنها که باید برگردند در مرز با آنها خداحافظی می‌کنند.

سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد شمار افرادی که به دلیل جنگ از اوکراین گریخته‌اند از دو میلیون نفر فراتر رفته است.\