یک نظرسنجی بین‌المللی از جوانان حاکی از نگرانی گسترده آنها در مورد تغییرات آب و هوایی است. بسیاری از آنها معتقدند بشریت محکوم به نابودی است.

اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی می‌گویند “نگران” یا “بسیار نگران” هستند.

سه چهارم پاسخ‌دهندگان می‌گویند آینده “ترسناک” است.

بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفتند که بشریت محکوم به فنا است.

این مطالعه در ده کشور جهان انجام شده است و در قیاس با نظرسنجی‌های اینچنین گسترده‌ترین توصیف می‌شود.

محققان بریتانیایی دانشگاه باث (University of Bath) گفتند که جوانان احساس م‌ کنند که از دولت‌ها رها شده‌اند یا نادیده گرفته انگاشته می‌شوند.

از هر ۱۰ مورد، چهار مورد می‌گویند در بچه‌دار شدن مردد هستند.