تلسکوپ جیمز وب؛ علامت سؤال عظیم در فضا چیست؟

1

اختر‌شناسان از مشاهده تصویر شکل عجیبی در فضا که تلسکوپ جیمز وب ارسال کرده است شگفت‌زده شده‌اند.

آژانس فضایی اروپا تصویری از دو ستاره در حال تشکیل که ۱۴۷۰ سال نوری از زمین فاصله دارند منتشر کرده است.

اما در میان این دو ستاره چیزی وجود دارد که شبیه به علامت سؤال عظیمی در فضاست.

دانشمندان باور ندارند که این نشانه یا پیامی از کائنات باشد بلکه در پی توضیح و دلیل قانع‌کننده‌ای هستند.