تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق است

001

یک روز پس از بازرسی از مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، پلیس این کشور می‌گوید شش تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق تحت تحقیق هستند.

جزئیات بیشتری در مورد هویت این شش فرد که مظنون به جرائمی از جمله «مقاومت در برابر مأمور پلیس»، «تخریب اموال» و «ممانعت از اجرای آرای دادگاه» هستند، اعلام نشده، اما گفته شده است که این افراد بین ۶۱ تا ۷۳ سال دارند.

پلیس آلبانی همچنین می‌گوید نیروهای پلیس حین انجام «اقدامات قانونی» خود با مقاومت ساکنان اردوگاه اشرف روبه‌رو شده‌اند و ساکنان این اردوگاه تلاش کردند از اقدام پلیس برای ادامه بازرسی‌ها و کشف ادله مادی موضوع رأی دادگاه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته ممانعت کنند.

به گزارش خبرنگار بخش بالکان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بر اساس تصمیم «اجازه کنترل» دادگاه بدوی مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته، دفتر دادستانی ویژه فساد و جرایم سازمان‌یافته یک پرونده دادرسی کیفری در رابطه با جرائم «تحریک به جنگ، رهگیری غیرقانونی اطلاعات کامپیوتری، نفوذ به سیستم‌های یارانه‌ای و اطلاعات، همچنین سوء‌استفاده از تجهیزات و تشکیل گروه‌های بزهکار سازمان‌یافته» برای سازمان مجاهدین خلق باز کرده است.

به گزارش خبرنگار بخش بالکان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بر اساس تصمیم «اجازه کنترل» دادگاه بدوی مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته، دفتر دادستانی ویژه فساد و جرایم سازمان‌یافته یک پرونده دادرسی کیفری در رابطه با جرائم «تحریک به جنگ، رهگیری غیرقانونی اطلاعات کامپیوتری، نفوذ به سیستم‌های یارانه‌ای و اطلاعات، همچنین سوء‌استفاده از تجهیزات و تشکیل گروه‌های بزهکار سازمان‌یافته» برای سازمان مجاهدین خلق باز کرده است.

حدود یک‌هزار نیروی پلیس آلبانی بامداد سه‌شنبه ۳۰ خرداد برای بازرسی و تفحص از مقر سازمان مجاهدین خلق وارد کمپ اشرف ۳ شدند، اما با مقاومت اعضای این سازمان روبه‌رو شدند؛ مقاومتی که در نهایت چندین مجروح و زخمی بر جا گذاشت.

این رخداد با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد و از جمله ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در توئیتر نوشت که «امیدواریم دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند».

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از سازمان مجاهدین خلق با عباراتی چون «فرقه تروریست» یا «منافقین» یاد می‌کنند.