تکذیب خبر فوت آقای مسعود صدر

بدینوسیله خبر فوت آقای مسعود صدر که در سوشیال مدیا مطرح شده است تکذیب میشود ،در حال حاضر ایشان در بیمارستان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و خانواده شان هم در کنار ایشان حضور دارند

You may also like...

perabet film izle elektronik sigara diyarbakir escort