BBC

آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد ایران هفته پیش شاهد بیش از ۹ هزار مورد «مرگ‌ومیر اضافی» بوده است.

به اختلاف موارد فوت در یک بازه زمانی با متوسط سال‌های قبل «مرگ‌ومیر اضافی» گفته می‌شود و نشان‌دهنده هزینه انسانی خالص همه‌گیری، از جمله موارد مرگ مستقیم و غیرمستقیم ناشی از همه‌گیری است.

طبق اعلام این سازمان، از ۱۳ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۵٫۹۵۷ نفر در ایران فوت کردند. این در حالی است که در پنج سال پیش از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، در همین هفته، به طور متوسط مرگ ۶٫۴۹۱ نفر در ایران ثبت شده بود.

به عبارت دیگر تعداد موارد فوت هفته پیش، حدود ۹ هزار و پانصد نفر بیشتر از مدت مشابه در سال‌های پیش از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. طبق آمارهای وزارت بهداشت، شمار رسمی جانباختگان کرونا هفته پیش ۳٫۷۶۰ نفر بود که کمتر از نیمی از موارد مرگ‌ومیر اضافی است.