جانشین فرمانده کل پلیس ایران: گشت‌های ویژه برای مقابله با مجرمان خشن در