جستجوی گسترده در بریتانیا برای یافتن زندانی فراری متهم به جاسوسی برای ایران

5

با گذشت ۲۴ ساعت از فرار دانیل عابد خلیفه که با اتهامات تروریستی و جاسوسی در زندان وانزوورث در لندن نگهداری می‌شد، تلاش‌ برای پیدا کردن او همچنان ادامه دارد.

این سرباز پیشین بریتانیا که ۲۱ سال دارد، به اتهام جمع آوری اطلاعاتی که ممکن است توسط «دشمنان» مورد استفاده قرار بگیرد، زندانی شده بود.

گفته می‌شود که که دانیل خلیفه این اطلاعات را به ایران می داده.

او صبح چهارشنبه با پوشیدن یونیفرم آشپزی از زندان وانزوورث در جنوب لندن فرار کرد.