جشنواره دمبوره بامیان: حضور رنگین نوازندگان و تماشاچیان زن

دومین جشنواره دمبوره بامیان در مرکز افغانستان به هدف توسعه موسیقی هزارگی آغاز شد. این برنامه برای دو روز (جمعه و شنبه، ۸-۹ سرطان/تیر) برگزار شده است و دمبوره‌نوازان از هفت ولایت افغانستان در آن شرکت دارند

You may also like...