جواد مرندی؛ رابطه حامی حزب محافظه‌کار بریتانیا با تحقیقات گسترده پولشویی

2

یک تاجر برجسته که شرکت‌های خارجی‌اش مشمول تفحص جهانی پولشویی بودند، از اهداکنندگان بزرگ کمک مالی به حزب محافظه‌کار بریتانیا است.

پس از شکست در نبرد حقوقی ۱۹ ماهه با بی‌بی‌سی برای ناشناس ماندن، اکنون می‌توان از جواد مرندی که دارای نشان امپراتوری بریتانیا (OBE) برای تجارت و امور بشردوستانه است، نام برد.

آقای مرندی ارتکاب تخلف را قویاً رد می‌کند و مشمول مجازات کیفری نیست.

رأی علیه او نقطه عطفی برای آزادی مطبوعات در میان قوانین رو به رشد حفظ حریم خصوصی در دادگاه‌ها است.