جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در یک مصاحبه تازه گفت که باور ندارد گروه طالبان از عهده کشورداری بربیاید.

رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه اِی‌بی‌سی این کشور که روز پنج‌شنبه پخش شد، اظهار داشت: «طالبان با یک بحران وجودی روبه‌روست؛ این‌که آیا می‌خواهند به عنوان یک دولت مشروع از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند یا نه؟»

جو بایدن همچنین اظهار داشت که افراد گروه «طالبان باید درآمد داشته باشند، باید غذای خود را تأمین کنند، باید اقتصاد را بگردانند، باید به جامعه قوام ببخشند. رئیس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد من فکر نمی‌کنم که آنها از عهده این کار برآیند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد وضعیت زنان در افغانستان کنونی نیز گفت که «مکان‌های زیادی وجود دارد که زنان در آن تحت انقیاد هستند. راه مقابله با آن حمله نظامی نیست. راه مقابله با آن اعمال فشار اقتصادی، دیپلماتیک و بین‌المللی برای تغییر رفتار است.»

جو بایدن همچنین تأکید کرد که به اعتقاد او در باورهای اصلی طالبانِ افغانستان تغییری روی نداده است.