حرف‌های تکان دهنده پدر و برادر علی روزبهانی،‌ در مراسم چهلم او: از اونی که به بچه‌ام تیر خلاص زد،‌ نمی‌گذریم

Screen Shot 2022-12-16 at 10.14.03 AM

پدر علی روزبهانی،‌ از کشته شدگان اعتراضات اخیر در مزار او گفت که به پسرش تیر زدند و او افتاده بوده و او از کسی که به پسرش تیر زده خواهد گذشت اما از کسی که به پسرش «تیرخلاص زدند» نمیگذرند.

جماعت حاضر در مراسم شعار میدهند «هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه»

محمد برادر، علی روزبهانی درباره روزی که علی روزبهانی کشته شد نوشته: «چهارشنبه ۴ آبان قرار بود از باشگاه که اومدیم، بریم خونه بابا که واسه علی تولد بگیریم اما ساعت ۱۷۳۰ رفیقم زنگ زد گفت: علی تیر خورده، بردنش توی یه مغازه توی کوچه سپید، زود برو تا نبُردنش.»

او می‌گوید که «با چشم‌های پاره از گاز اشک‌آور» به برادرش رسیده است.

«فَک علی سوراخ شده بود و خونریزی داشت، نمی‌تونست حرف بزنه، نمی‌تونست دراز بکشه واسه همین تکیه داده بود به دیوار و نفس کشیدنش هم هرلحظه داشت سخت‌تر می‌شد، دگمه‌های پیراهن مشکی‌ش رو که واسه چهلم خواهرمون مهسا امینی تن کرده بود‌ رو باز کرده بودن اما چون علی چارشونه بود نشد که از تنش دربیارن، واسه همین من ساچمه‌های روی کمر داداشمو برای اولین بار توی سردخانه بیمارستان دیدم.»

محمد روزبهانی گفته که وقتی به ۱۱۵ زنگ میزنند به آنها گفته میشود که نمیتوانند آمبولانس بفرستند و او به سختی برادر مجروحش را با تاکسی به بیمارستان منتقل میکند.