کانال تلگرامی شبکه المنار، وابسته به حزب‌الله لبنان، اعلام کرده است که دومین نفتکش حامل سوخت ارسالی از طرف ایران به بندر بانیاس سوریه رسیده است.

محموله نفتکش قبلی پس از رسیدن به سوریه تخلیه و به طور زمینی به لبنان منتقل شد.

حزب‌الله سوخت ارسالی ایران را کمکی برای رفع بحران انرژی در لبنان می‌داند اما نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، آن را نقض حاکمیت ملی این کشور خوانده است.

کمک‌های خارجی ایران به ویژه به لبنان و سوریه در سال‌های اخیر منتقدان بسیاری در داخل ایران هم داشته است و در چند موج مختلف از اعتراضات سراسری شعارهای “نه غزه نه لبنان” و “سوریه را رها کن” جزو خطوط اصلی معترضان بوده است.