حسن کاظمی قمی: توصیه‌ها و مشورت‌های ایران به طالبان نباید مداخله‌گری در امور افغانستان تلقی شود

۱۰

حسن کاظمی قمی، کاردار و نماینده ویژه ایران برای افغانستان، گفته است «توصیه‌‌های» کشورش به حکومت طالبان در مورد ایجاد «حکومت فراگیر» نباید به عنوان «مداخله» در امور افغانستان تلقی شود.

آقای قمی این اظهارات را در کنفرانس خبری پس از نشست «گروه تماس» در مورد افغانستان در تهران ابراز کرد.

دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان امروز ۱۹جوزا/ خرداد با حضور نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان و بدون حضور نمایندگان طالبان در تهران برگزار شد.

در این نشست نمایندگان ویژه ایران، روسیه، چین و پاکستان در امور افغانستان حضور دارند.