سرتیپ حسین دهقان، مشاور نظامی آیت‌الله علی خامنه‌ای که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اعلام نامزدی کرده می گوید “همانگونه که رای دادن نظامیان، حق شهروندی آنها محسوب می شود، نامزدن شدن فرد نظامی در هر انتخاباتی هم حق شهروندی اوست”.

آقای دهقان به خبرگزای ایسنا گفته است “قانون هیچ منعی برای حضور یک فرد نظامی در انتخابات ندارد”.

گروهی از سیاستمداران در ایران می‌گویند که حضور نظامیان در انتخابات خلاف وصیت آیت الله خمینی است که گفته بود این گروه نباید وارد رقابت های سیاسی شوند.

آیا حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران طبیعی است؟

دهقان: حضور سازمان‌یافته نظامیان منع شده

آقای دهقان که سرتیپ سپاه پاسدان انقلاب اسلامی است گفته است “آنچه موجب نگرانی داوطلب شدن فرد نظامی در انتخابات می شود و البته من هم این نگرانی را دارم زمانی است که نظامیان سازمان یافته بخواهند یک جایگاه سیاسی را اشغال کنند که شدیدترین نوع آن کودتا و در حداقل ترین سطح روی کارآمدن یک نظامی به کمک سایر نظامیان است که هر دو حالت مذموم و غیرقابل قبول است و قطعا من چنین وضعیتی را تایید نمی کنم”.