حق رای به زنان در جلسه اسقف‌ها، گام تاریخی پاپ فرانسیس

5

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌ها جهان، به زنان حق تاریخی برای رای دادن در جلسه می دهد.

پاپ برای اولین بار به زنان اجازه می دهد در یک نشست جهانی تاثیرگذار اسقف‌ها در ماه اکتبر رای دهند – اقدامی که به عنوان حرکتی تاریخی مورد استقبال قرار گرفته است.

قوانین جدیدی که روز چهارشنبه اعلام شد، به پنج خواهر مذهبی حق رای در مجمع «سینود» که یک نهاد مشورتی پاپ است، می‌دهد.

در گذشته، زنان تنها به عنوان ناظر مجاز به حضور در این گردهمایی بودند.