بیش از ۶۰۰ کنشگر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که گسترش کارزار «نه به جمهوری اسلامی» در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی، نویدبخش همسویی و همگراییِ بیشترِ مبارزاتِ آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران برای رهایی از «حکومتی ضدبشری» است.

۶۴۰ کنشگر متشکل از از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، نویسنده و استاد دانشگاه و فعالان عرصه‌های مختلف نوشته‌اند که این صدای مردمی است که «عزم جزم کرده‌اند تا بساط جمهوری اسلامی، این مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند».

شاهزاده رضا پهلوی، شهرام آذر، شهریار آهی، داریوش اقبالی، فرامرز اصلانی، اسماعیل خوئی، شهلا انتصاری، مرتضی برجسته، آرامش دوستدار، حسن ستار، شهبال شب‌پره، مصطفی عرب، اسفندیار منفردزاده، شاهین نجفی و تونیا ولی‌اوغلی از جمله این چهره‌های شناخته شده از طیف‌های مختلف هستند.

آنها خطاب به مردم نوشته‌اند بیاییم خواسته «نه به جمهوری اسلامی» را «محور همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپایی جنبشی بزرگ و فراگیر، خاک ایران‌زمین را برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد، پاک کنیم».

چند روزی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران با انتشار عکس یا ویدئو و نوشتن عبارت «نه به جمهوری اسلامی» روی کاغذ و حتی دست خود با حکومت ایران ابراز مخالفت می‌کنند.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌این‌سو اعتراضات ایرانیان بیش از پیش کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است