‌اعضای گروه فمینیستی “فمن” در آلمان امروز سوم مهرماه در اعتراض به محدودیت زنان در افغانستان تجمع اعتراض‌آمیز برپا کردند.این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده: “طالبان می‌خواهند زنان را از صحنه محو کنند”،‌ مقابل دروازه براندنبورگ برلین ایستادند.اعضای این گروه معمولا از برهنگی به عنوان یکی از راه‌های اعتراض استفاده می‌کنند. در این تجمع آن‌ها نخست چادری (برقع) مشکی به تن داشتند و سپس آن را از تن درآوردند.

Social embed from instagram