در ادامه مخالفت‌ها با رفتار و اظهارات دونالد ترامپ در جریان وقایع چهارشنبه گذشته که به حمله خونین به ساختمان کنگره آمریکا انجامید، چاد وولف، وزیر امنیت داخلی کابینه آقای ترامپ هم استعفاء داده است.

او سومین وزیر کابینه است که طی ۶ روز گذشته در مخالفت با مواضع و اظهارات آقای ترامپ از کاخ سفید جدا می‌شود.

پیش از او هم وزرای حمل نقل و آموزش و پرورش با استعفای سرگشاده، ضمن موضع‌گیری در برابر آقای ترامپ، از رفتار او که «تشویش و ترغیب» هواداران افراطی‌اش ارزیابی شده، از همراهی با هیات دولت کنار کشیده بودند.

با این حال، استعفای چاد وولف می‌تواند مهم‌تر تلقی شود چرا که وزارت تحت امر او – امنیت داخلی – یکی از حوزه هایی بود که سیاست‌های مهاجرستیزانه، احداث دیوار مکزیک و جداسازی کودکان از والدین در مرزها و در چند ماه گذشته، برخورد با معترضان به مرگ جورج فلوید و خشونت پلیس را دنبال می‌کرد.