حکم یک سال زندان برای نماینده افشاگر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند صادر شد

9

روزنامه شرق از صدور حکم یک سال زندان برای احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده است.

آقای علیرضا بیگی افشاگر موضوع واگذاری خوردوهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

او از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام «نشر اکاذیب» خبر داده و به روزنامه شرق گفته رأی دادگاه بدوی او مبنی بر صدور یک سال حبس صادر شده است و در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر-به دلیل اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است- حکم یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.

این نماینده مجلس موضوع «۷۵ حواله خودرو شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت» را مطرح کرده بود.

موضوع «خودروهای شاسی بلند» زمانی مطرح شد که رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ایران قرار بود برای دومین بار استیضاح شود.