خامنه‌ای انتقادها از خصوصی‌سازی‌های مورد تاییدش را رد کرد

6

آیت الله علی خامنه‌ای انتقاد از خصوصی‌سازی های صورت گرفته در ایران که از دو دهه پیش با حکم او آغاز شده است را رد کرده و شیوه کنونی خصوصی سازی را مجددا مورد تایید خوانده است.

دفاع آقای خامنه‌ای از خصوصی سازی اموال دولتی و رد انتقادها در حالی است که در دو روز گذشته انتقاد از برنامه پیشنهادی و مورد تایید قرار گرفته وی برای فروش اموال غیرمنقول دولت بالا گرفت است. از جمله برخی از نمایندگان مجلس از آن انتقاد کرده اند و برخی برنامه فروش اموال غیرمنقول دولت را مشابه خصوصی سازی‌های «ناموفق» دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی دانسته‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با ارائه تفسیری تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد که بخش‌های غیرحاکمیتی دولت که شامل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی نمی‌شود، با هدف خصوصی‌سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، به بخش خصوصی واگذار شود.

آیت‌الله خامنه‌ای امروز در دیدار با گروهی از «تولیدکنندگان، کارآفرینان» با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفته است این «سیاستها با دقت انتخاب شد» و مورد «تایید» افرادی که «علاقه‌مند به عدالت اجتماعی» بودند قرار گرفته بود. او افزوده «برخی برادران خوب و خوش‌نیت،‌ به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست».