سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز /// مرده ان است که نامش به نکویی نبرند. فرهنگ‌ فرهی انسانی متفكر،فرهيخته، ابرمرد قلم، غول روزنامه‌نگاری كه به راستی نماد تحمل، استقامت و مبارزه بود به ابدیت پیوست ،فقدانی كه قابل جبران نیست تلویزیون پارس پرواز ابدی او را به پسر انش نیما و پیام عزیز ، رسانه ها ،جامعه خبری و روزنامه نگاران ، تسليت مي‌گوید یادش گرامی و روحش شاد

عالی قدرباصدای شاعر:ایلیا سعادتیبدرود با عالی قدر ادب ایران جاودان فرهنگ فرهیآواهای عاشقی

Posted by Eilya Saadati on Wednesday, September 25, 2019

You may also like...

perabet film izle elektronik sigara Huluhub.com