ایالات متحده دولت ایران را “حامی تروریسم” شناخته و بر اساس آن با لغو مصونیت دولتی، امول دولت ایران از جمله اموال بانک مرکزی را در آمریکا به “نفع قربانیان ترویسم” مصادره می کند

ایران می گوید دادگاهی در فرانسه رایی صادر کرده که بر اساس آن ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی ایران به نفع خانواده “قربانیان تروریسم” مصادره نخواهد شد.

بر اساس گزارش مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران این رای از سوی شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر پاریس در ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ (۱۶ مارس ۲۰۲۱)، صادر شده است و حکم دادگاه اولیه را برای مصادره ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی های دولتی جمهوری اسلامی را نقض کرده است.

خانواده فلاتو هنوز فرصت دارند از این حکم به مراجع قضایی بالاتری اعتراض کنند.

درخواست مصادره این مبلغ از سوی خانواده فلاتو مطرح شده بود که دختر دانشجویشان در جریان بمبگذاری اتوبوس جهانگردان در اسرائیل کشته شده بود. گروه های فلسطینی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شوند مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفته بودند.

خانواده فلاتو با شکایت از دولت ایران به دادگاه های آمریکا موفق به گرفتن حکمی از دادگاه برای دریافت غرامت از محل دارایی های دولتی ایران شد.

آنها به دنبال دستیابی به غرامتی که دادگاه تعیین کرده اموال جمهوری اسلامی ایران را در کشورهای مختلف دنبال و با معرفی آن به دادگاه های محلی برای مصادره آن درخواست رسمی ارائه می کنند.

کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت های خارجی مصوب ۱۹۷۶ را مورد بازنگری قرار داد و بر اساس دولت جمهوری اسلامی ایران را “حامی تروریسم” شناخت و مصونیت دولتی آن را در خاک ایالات متحده لغو کرد.

کنگره در سال‌های بعد، با تصویب قانونی به شهروندان آمریکایی که از حملات تروریستی در هر کجای جهان آسیب دیده بودند اجازه داده تا علیه دولت‌های حامی تروریسم به دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند.

تاکنون نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی های دولتی ایران توسط “قربانیان تروریسم” و خانواده هایشان در خاک آمریکا مصادره شده و این افراد به دنبال مصادره اموال بیشتری در دیگر کشورها هستند.