دادگاه رسیدگی به پرونده ‘رشوه’ توتال به مقامهای ایرانی شروع می شود

بنا به گزارش رویترز دادگاهی در پاریس امروز پنجشنبه ۱۱ اکتبر رسیدگی به پرونده شرکت نفتی توتال را آغاز می‌کند.

این شرکت نفتی فرانسه متهم است که در جریان عقد قراردادهای نفتی با ایران در سال ۱۹۹۷ و زمانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرارداشته است، چندین میلیون دلار رشوه به واسطه‌های ایرانی پرداخت کرده است.

براساس این گزارش، این رشوه بین سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۰ به عنوان تسهیل عقد قراردادهای نفتی به واسطه‌های ایرانی منجمله مهدی هاشمی فرزند علی اکبرهاشمی رئیس جمهور پیشین ایران پراخت شده است. آقای هاشمی در زمان عقد قرارداد با توتال در تاریخ ۲۸ سپتامبر۱۹۹۷ مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بوده است.

آقای هاشمی در آن زمان ارتباط با این پرونده را تکذیب کرد.

You may also like...