دانش، بینش، آزادی

11/03/2018

پخش برنامه ی ویژه «دانش، بینش، آزادی» از شبکه تلویزیونی پارس آغاز شد.
دانش، بینش، آزادی برنامه ای از بنیاد انسان، شناخت و بررسی راه حل های مشکلات فردی، خانوادگی، بحران های اجتماعی عصر حاضر از دیدگاه روشن گرایی. برنامه ساز این مجموعه دکتر حبیب ریاضتی می باشند.

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/7p4a8yylgesqca80d9ddhb1s29lopw8b.mp4https://parstvnetwork.box.com/shared/static/7p4a8yylgesqca80d9ddhb1s29lopw8b.mp4

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

perabet film izle elektronik sigara
جدول پخش برنامه دانش، بینش، آزادی
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
شنبــه ( زنـده ) ۰۰ : ۰۴ ۳۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۵
چهار شنبــه ( تکرار ) ۰۰ : ۱۵ ۰۰ : ۰۰ ۳۰ : ۰۲