نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی در میان فهرست نامزدهای پیشنهادی اصولگرایان برای انتخابات شورای شهر تهران است.

از سوابق کاری خانم سلیمانی اطلاعات چندانی به طور عمومی منتشر نشده است.

قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران بود که در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد.

پس از کشته شدن آقای سلیمانی تبلیغات رسمی حکومت ایران ستایش بسیاری از او کرده و به ویژه یکی از دختران او، زینب سلیمانی، نقش پررنگی در در این تبلیغات داشته است.