دختر ۱۱ ساله آمریکایی متهم فراری را در کمد پیدا کرد

یک دختر ۱۱ ساله اهل ایالت اوکلاهاما در آمریکا یک متهم تحت تعقیب را در کمد اتاقش پیدا کرد. پرسلی براون می‌گوید وقتی این مرد غریبه را در کمدش دید، “تا حد مرگ” ترسید.
به گفته او این مرد به او گفت: “نترس دختر کوچولو”.
جیغ‌های پرسلی براون پدرش را به اتاق کشید و او به مرد غریبه حمله کرد اما او با صد دلار هدیه تولد پرسلی براون فرار کرد.
بعد از تماس خانواده براون با پلیس، پلیس ریس کاکس ۲۶ ساله را بازداشت کرد.
پرسلی براون
2
پرسلی براون در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: “امیدوارم دیگر مردی به کمد من نیاید”. مادر او گفت که دخترش بعد از پیدا کردن مرد غریبه در کمد به شدت ترسیده بوده و گریه می‌کرده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.