دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای از شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی خواسته است که برای افزایش مشارکت رای‌دهندگان از “حذف” نامزدها پرهیز کنند و “بدون تبعیض” اجازه حضور نامزدهای مختلف را در انتخابات بدهند.

در بیانیه دولت ایران آمده که برای “مشارکت حداکثری” مورد نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، “همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور، باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات، گزینه‌ای را بیابند که بیانگر خواست‌ها و نظرات آنها باشد.”

شورای نگهبان قانون اساسی در ایران به تازگی بدون تصویب قانونی جدید در مجلس شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها را تغییر داده است.

دولت ایران در بیانیه‌اش خواهان نگهبانی از “حق انتخاب آزادانه و آگاهانه شهروندان” شده و پرهیز نهادهای حکومتی از “جانبداری” نامزدهای به خصوص شده است.