گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین دولت برکنارشده افغانستان روز دوشنبه ۵ مهر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که درباره قتل‌های هدفمند در افغانستان و اقدامات طالبان در محدود ساختن زنان و آزادی بیان، تحقیقاتی را آغاز کند.

این درخواست‌ در حالی مطرح شده است که اتحادیه اروپا در صدد تصویب قطعنامه‌ای در رابطه با افغانستان است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه گذشته به دنبال قدرت گرفتن طالبان و تصرف کابل نشستی اضطراری برگزار کرد، اما فعالان می‌گویند قطعنامه‌ای که پاکستان پشت آن قرار داشت، بسیار ضعیف بود. آن قطعنامه از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌خواست که در جلسات بعدی درباره شرایط حقوق بشر در افغانستان گزارش دهد.

خانم باشله روز ۲۲ مرداد به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که طالبان با صدور دستوراتی به زنان که آنها را خانه‌نشین می‌کند و همچنین جست‌وجوی خانه به خانه برای یافتن مخالفان، تعهدات خود را زیر پا گذاشته است.

پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا نیز که در نشست روز دوشنبه به مشاهده اعضا رسید، اعدام‌ها در افغانستان و اعمال خشونت علیه معترضان و رسانه‌ها را محکوم می‌کند. اگر این قطعنامه تصویب شود، یک گزارشگر ویژه برای افغانستان تعیین خواهد شد.