درگیری پلیس با معترضان در کازرون یک کشته بر جای گذاشت

محمد عبدی نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون اعلام کرد: “یک نفر در درگیری روز پنجشنبه تعدادی از افراد یک روستا با پلیس کشته شد.”

به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با اشاره به اینکه این درگیری در نتیجه اقدام پلیس برای مسدود کردن چاههای غیر مجاز رخ داده است، افزود: “در حین اجرای حکم توسط مأموران انتظامی، تعدادی از افراد آن روستا نسبت به اجرای حکم معترض و ضمن تمرد و تعدی نسبت به مأموران ، اقدام به سنگ پرانی به سمت آنان و ایجاد درگیری کردند.”

مردم محلی سالها از رودخانه شاپور برای تامین آب باغها و کشت های موسمی با استفاده از موتور پمپ های ثابت و سیار آب برداشت می کردند، اینک که آب رودخانه به شدت کاهش یافته است، پلیس قصد جمع آوری موتور پمپ ها را داشتند ودر این میان، برخی معترضان قصد جلوگیری از اجرای این حکم را داشتند که در نهایت به درگیری منجر شد

You may also like...